Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và hết mình với khách hàng. Công ty hỗ trợ rất tốt cho du học sinh. Đặc biệt cám ơn Lượng đã giúp đỡ cho Minh Châu đạt được ước mơ đi học trung học ở Mỹ và giúp gia đình có VISA đi cùng với cháu.

---- Phạm Thị Trung Thu ----