Dịch vụ rất tốt, nhân viên tư vấn vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ phỏng vấn cho học sinh rất hài hòa.

                                             ___Chị Trần Nguyễn Minh Châu ___

Chị Châu

 

----- VĂN PHÒNG TUYỂN SINH QUỐC TẾ EDUCAS VIỆT NAM----