Nhiệt tình, rất tận tình hướng dẫn trong quá trình làm hồ sơ.

Tận tâm trong quá trình gia đình tiếp xúc làm việc, gia đình cảm ơn công ty và chú Lượng làm việc luôn đặt cái tâm giúp cho học sinh có cơ hội du học.

Luôn giữ chữ tín trong quá trình làm việc. Một lần nữa gia đình xin cảm ơn công ty và chú Lượng

------- Chị Trinh -------

 

educas vietnam