======>> ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO HỌC SINH VIỆT NAM <<======

1.     Đối tượng áp dụng:

Học sinh lớp 9 – 11

2.     Số học bổng: 20 suất

a

 

3.     Yêu cầu:

-         Điểm GPA của hai năm học trước

-         Điểm TOEFL : > 80

-         Bài Essay

-         Xác nhận thu nhập của ba mẹ trong hai năm qua

-         Phỏng vấn: Skype

4.     Giá trị học bổng

-         Từ 5,000$ - học bổng toàn phần cho toàn bộ tiền học phí và chi phí sinh hoạt và phụ thuộc vào trình độ học vấn của học sinh.

5.     Kì hạn chương trình

-         Áp dụng cho học kì mùa Xuân và Mùa thu 2018.

6.     Để duy trì học bổng, sinh viên phải duy trì điểm GPA 3,5 hoặc cao hơn và vẫn giữ được vị trí tốt trong trường học và gia đình chủ nhà trong suốt chương trình.

7.     Chi tiết học bổng

Trường Berks Catholic High Shool & Upper Burk Christian High School

-         Học bổng toàn phần (học phí + phí homestay)

+ GPA >3.9

+ Điểm Toefl: >100

+ Điểm bài luận + phỏng vấn: từ 96%

-         Học bổng: 20,000/năm

+ GPA: >3.9

+ Điểm Toefl: từ 96

a

Các trường thuộc bang Pennsylvania

-         Học bổng: 10,000$/năm

+ GPA >3.6

+ Điểm Toefl: >90

+ Điểm bài luận + phỏng vấn: trên 90%

-         Học bổng: 15,000$/năm

+ GPA >3.7

+ Điểm Toefl: >94

+ Điểm bài luận + phỏng vấn: trên 90%

Xem thêm: Trường Berks Catholic High Shool & Upper Burk Christian High School

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
 + Văn phòng tuyển sinh quốc tế Educas Vietnam
 + Điện thoại: 0906783823 | 0918566246
 + Địa chỉ: Lầu 1, 102A Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
 + Email: duhoc@educasvietnam.com
 

 + Facebook: Du Hoc Educas