Tổng quan nước ÚC

Úc có 6 tiểu bang và và 2 vùng lãnh thổ chính nằm trên đại lục. Ngoài ra còn có một vài lãnh thổ phụ khác nằm dưới sự quản lý của chính phủ liên bang

 

Xem chi tiết

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Xem chi tiết

cÁC TRƯỜNG TẠI úc

Xem chi tiết

học bổng

Các trường tại úc cung cấp các Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế

Xem chi tiết