• CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ

    CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA MỸ

    Đôi nét về chương trình giao lưu văn hóa Mỹ Chương trình giao lưu văn hóa Mỹ là chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Mỹ…