HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA canada

 

Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Canada. Giáo dục là điều rất quan trọng đối với người Canada và các tiêu chuẩn thống nhất trong cả nước về giáo dục đều rất cao.

Theo hiến pháp Canada, Giáo dục được chịu trách nhiệm bởi các tỉnh, có nghĩa là có sự khác biệt đáng kể giữa các hệ thống giáo dục của các tỉnh khác nhau.

Giáo dục ở Canada phần lớn do chính phủ liên bang, tỉnh và địa phương cung cấp, công khai, tài trợ và giám sát. Giáo dục thuộc thẩm quyền của tỉnh và chương trình giảng dạy được giám sát bởi tỉnh.

Tùy thuộc vào tỉnh bang, các trường học đến lớp 11 hoặc 12, nói chung là cho đến khi 16 tuổi. Sau đó, trẻ em có quyền lựa chọn tiếp tục học lên cao hơn tại các trường đại học, cao đẳng hoặc học nghề.

 

Các bậc học trong hệ thống giáo dục của canada

 

Mầm non | Tiểu học

Mầm non

Các chương trình mầm non ở Canada được cung cấp cho trẻ nhỏ (4 – 5 tuổi) trước khi học sinh đó bắt đầu đi học tiểu học lúc sáu tuổi, được cung cấp bởi các trường công lập, tư thục và liên bang trong nước, cũng như các trường dành cho học sinh khiếm thị và khiếm thính.

Chương trình giảng dạy ở mẫu giáo và các chương trình tiền tiểu học khác không quá cứng nhắc. Học sinh được làm quen với bảng chữ cái, kỹ năng đọc và toán học, âm nhạc, nghệ thuật và các trò chơi. Tất cả các chương trình giáo dục mẫu giáo được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng học lên tiểu học bằng việc dạy các em cách tham gia và hành động phù hợp với các bạn trong nhóm và hợp tác với thầy cô, các bạn khác trong lớp.

Tiểu học

Giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với trẻ em ở Canada, bắt đầu từ lớp 1, thường ở độ tuổi 6 hoặc 7 và cho đến lớp 6 ở độ tuổi từ 11 – 12 tuổi.

Học sinh ở các lớp giáo dục tiểu học thường chỉ học dưới một người hướng dẫn trong suốt năm học và nhận được sự hướng dẫn đó trong một lớp học duy nhất. Các chương trình giáo dục đặc biệt cũng có thể có từ một đến bốn trợ lý giảng dạy, tùy thuộc vào loại và mức độ khuyết tật của học sinh, để hỗ trợ giáo viên suốt cả ngày.

Chương trình giảng dạy trước tiểu học bao gồm các môn học như đọc, toán, tiếng Anh (tiếng Pháp ở Quebec), lịch sử, khoa học, âm nhạc, nghiên cứu xã hội, giáo dục thể chất và nghệ thuật. Độ khó của các khóa học tăng lên khi học sinh lên lớp.

 • Lớp 1 (6 – 7 tuổi)
 • Lớp 2 (từ 7 – 8 tuổi)
 • Lớp 3 (8 – 9 tuổi)
 • Lớp 4 (9 – 10 tuổi)
 • Lớp 5 (10 – 11 tuổi)
 • Lớp 6 (từ 11 – 12 tuổi)
Trung học

Giáo dục trung học ở Canada bao gồm hai cấp độ: trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trung học cơ sở

Trình độ trung học cơ sở được học ngay sau khi hoàn thành chương trình tiểu học. Đó là giai đoạn giáo dục hai năm bao gồm lớp 7 và lớp 8.

 • Lớp 7 (từ 12 – 13 tuổi)
 • Lớp 8 (từ 13 – 14 tuổi)

Ở Lớp 7, ở độ tuổi 12 hoặc 13, học sinh được làm quen với quá trình tham gia các lớp học khác nhau trong ngày và có các giáo viên khác nhau cho mỗi lớp học. Những giáo viên này được coi là chuyên gia trong môn học mà họ giảng dạy và phải có chứng chỉ giảng dạy một môn học cho thấy chuyên môn đó.

Mục tiêu cơ bản của giáo dục trung học cơ sở là chuẩn bị cho học sinh bước vào giai đoạn tiếp theo của giáo dục trung học phổ thông. Học sinh được dạy nhiều môn giống nhau mà họ đã được dạy ở trường tiểu học, mặc dù độ khó tăng lên đáng kể.

Các môn học khác cũng được thêm vào chương trình giảng dạy, đáng chú ý nhất là dạy ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh (dành cho học sinh Quebec),….

Trung học phổ thông

Trung học phổ thông là phần cuối cùng của giáo dục trung học cơ sở bắt đầu khi học sinh lên lớp 8, và các em ở trong giai đoạn này trong 4 năm, cho đến lớp 11 hoặc 12 (độ tuổi 16 – 18, tùy thuộc vào hoàn cảnh và tỉnh bang của học sinh).

 • Lớp 9 (14 – 15 tuổi)
 • Lớp 10 (từ 15 – 16 tuổi)
 • Lớp 11 (16 – 17 tuổi)
 • Lớp 12 (17 – 18 tuổi)

Theo quy định của pháp luật, học sinh phải ở lại trường cho đến 16 tuổi, bất kể học sinh đang học lớp mấy khi đến tuổi đó.

Ở Ontario và New Brunswick, luật là học sinh phải ở lại trường cho đến năm 18 tuổi hoặc cho đến khi lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Ở Quebec, giáo dục trung học kết thúc ở lớp 11, thường được theo sau bởi chương trình dự bị đại học hai năm được gọi là Cegep.

Các trường trung học của Canada đã thiết kế chương trình giảng dạy của họ một cách cẩn thận và chu đáo nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học sinh khi học lên cao. Một số tỉnh thậm chí còn đào tạo việc làm ở trình độ trung học.

Giáo dục trung học ở Quebec tiếp tục đến lớp 11 (Trung học V), và thường tiếp theo là đại học, dự bị đại học hai năm (đại học ở Quebec là ba năm, ngoại trừ Kỹ sư), hoặc chương trình dạy nghề ba năm sau trung học.

Chương trình giảng dạy ở tất cả các trường trung học của Canada được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh vào đại học hoặc cao đẳng hoặc cung cấp cho họ các kỹ năng để thành công với công việc của mình sau khi tốt nghiệp.

Tùy thuộc vào khu vực pháp lý, một loạt các chương trình đào tạo việc làm cũng như học thuật được cung cấp ở cấp trung học. Một số khu vực pháp lý thậm chí còn cung cấp các khóa học tín chỉ kép đồng thời cung cấp cho học sinh cả tín chỉ trung học và sau trung học.

Cao đẳng | Đại học

Khi tốt nghiệp trung học, học sinh Canada có cơ hội nộp đơn vào các trường cao đẳng và đại học.

Cao đẳng

 • Cao đẳng ở Canada thường đề cập đến một trường cao đẳng cộng đồng nhỏ hơn hoặc một trường tư thục cụ thể. Nhiều sinh viên ở Canada sẽ theo học cao đẳng để chuẩn bị thêm cho bản thân vào đại học và lấy các tín chỉ có thể chuyển tiếp.
 • Ở Canada, thuật ngữ cao đẳng thường dùng để chỉ trường cao đẳng cộng đồng hoặc trường kỹ thuật, nghệ thuật ứng dụng hoặc khoa học ứng dụng. Các trường này là các cơ sở đào tạo sau trung học cấp chứng chỉ nghề, bằng tốt nghiệp và bằng cao đẳng.
 • Nhiều sinh viên sử dụng cao đẳng như một cách để chuẩn bị thêm trước khi tham dự đại học, đạt được các tín chỉ có thể chuyển tiếp có thể được áp dụng khi họ chuyển tiếp.
 • Các sinh viên khác tham gia học cao đẳng để chuẩn bị cho việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, lấy bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ cho phép họ ngay lập tức theo đuổi các cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình.

Đại học

 • Đại học ở Canada là nơi các bằng cấp học thuật có thể được lấy ở nhiều môn học khác nhau với cấu trúc tương tự như của Hoa Kỳ, bắt đầu với bằng cử nhân, sau đó là bằng thạc sĩ và cuối cùng là tiến sĩ.
 • Đối với các trường đại học và cao đẳng công lập, chúng chủ yếu được tài trợ bởi chính quyền tỉnh bang và phần còn lại được trả bằng học phí tối thiểu, cũng như tài trợ nghiên cứu và một phần từ chính phủ liên bang.
 • Một trường đại học ở Canada là một tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, cấp bằng cấp học thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường đại học là một tập đoàn cung cấp cả giáo dục đại học và giáo dục sau đại học.
Thạc sĩ | Tiến sĩ

Bằng thạc sĩ: Thạc sĩ Nghệ thuật hoặc Thạc sĩ Khoa học được biết đến như một bằng cấp sau đại học, thường mất hai năm để hoàn thành.

Bằng tiến sĩ là một bằng cấp sau đại học, có thể mất từ ​​3 – 6 năm để hoàn thành.

Sinh viên đại học cũng có thể theo đuổi bất kỳ bằng cấp chuyên ngành nâng cao nào trong các lĩnh vực như Y khoa, Nha khoa, Dược, Thú y và Luật.

Loại hình giáo dục khác

Trường dạy nghề

 • Ngoài các trường cao đẳng cộng đồng, nơi cung cấp một số chương trình đào tạo nghề, sinh viên cũng có thể học nghề hoặc thương mại tại một trong nhiều trường dạy nghề và kỹ thuật tư nhân nằm rải rác trên khắp đất nước, hoặc thông qua một chương trình học nghề.
 • Các trường dạy nghề cho phép sinh viên Canada học ngành nghề cụ thể mà họ quan tâm và có được kinh nghiệm sống thực tế dưới sự giám sát chuyên nghiệp của các giảng viên có trình độ.
 • Có hơn 200 ngành nghề đã đăng ký tại Canada, mỗi ngành có các tiêu chuẩn và yêu cầu đào tạo cụ thể do các tỉnh bang đưa ra. Trong một số ngành nghề này, việc đào tạo và cấp chứng chỉ học nghề là bắt buộc để gia nhập và hành nghề.

Trường tư thục

 • Các trường tư thục cũng có sẵn ở Canada, có nghĩa là chúng là những trường không được chính phủ tài trợ và thường đi kèm với mức giá đắt đỏ. Đây là sự lựa chọn của phụ huynh và học sinh để quyết định xem đây có phải là khoản đầu tư xứng đáng để họ thực hiện hay không.
 • Một số phụ huynh cảm thấy như thể con cái của họ cần các lớp học nhỏ hơn, sự quan tâm đặc biệt hơn, hoặc muốn gửi chúng đến một trường cụ thể vì lý do cá nhân. Ở Quebec, những người không muốn học bằng tiếng Pháp và có đủ khả năng chi trả thường sẽ chọn trường tư.

Trường học tôn giáo

 • Những người muốn gửi con mình đến các trường tôn giáo ở Canada phần lớn phải gửi chúng đến các cơ sở tư nhân, ngoài một số trường Công giáo nhất định. Các trường này dạy cả chương trình học thông thường cũng như giáo lý tôn giáo gắn với tôn giáo cụ thể của trường.

Giáo dục đại học và cao đẳng ở Canada là trách nhiệm của các tỉnh và vùng lãnh thổ riêng lẻ. Chính quyền cấp tỉnh cung cấp phần lớn kinh phí cho các cơ sở giáo dục, phần tài trợ còn lại đến từ học phí, chính phủ liên bang và trợ cấp nghiên cứu.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Kansas

Canada rất tự hào về các trường đại học và cao đẳng của mình. Không có hệ thống xếp hạng chính thức, và các lựa chọn thường dựa trên sự thuận tiện về địa lý và danh tiếng của một khóa học cụ thể.