HỌC BỔNG NỔI BẬT

Học Bổng $120,000 Trường Đại Học Pacific

Top những trường ĐH có chất lượng đào tạo xuất sắc nhất Hoa Kỳ. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao nhất tại bang California.

Học bổng trường đại học pacific

Học bổng $120,000/4năm

UNIVERSITY OF THE PACIFIC

Xem chi tiết

Học Bổng $36,000 Trường Đại Học Kansas

Trường đại học Adelphi còn có một khu học xá vô cùng hiện đại nằm ngay tại Manhattan – trái tim của New York đồng thời là thủ phủ văn hóa, tài chính, truyền thông, và giải trí của thế giới. Đây cũng chính là trung tâm giảng dạy chương trình Global MBA.

Học bổng trường University of Kansas

Học bổng $36,000/4năm

University of Kansas

Xem chi tiết

Học Bổng $92,000 Trường Đại Học Adelphi University

Trường đại học Adelphi còn có một khu học xá vô cùng hiện đại nằm ngay tại Manhattan – trái tim của New York đồng thời là thủ phủ văn hóa, tài chính, truyền thông, và giải trí của thế giới. Đây cũng chính là trung tâm giảng dạy chương trình Global MBA.

Học bổng trường đại học Adelphi University

Học bổng $92,000/4năm

ADELPHI UNIVERSITY

Xem chi tiết