“Em rất cảm ơn anh và công ty Educas đã giới thiệu cho em trường Lane. Trong mọi việc anh đều reply clearly và chỉ dẫn cho em kỹ càng kể cả việc phỏng vấn visa. 

Thank you so much!!!!”