HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP BANG NEW YORK – SUNY

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BANG NEW YORK

Hiệp hội các trường công lập bang New York bao gồm 6 trong nhiều trường đại học công lập và cao đẳng cộng đồng tọa lạc khắp bang New York.

Thành viên trường trong hiệp hội bao gồm:

  • Trường Đại học bang New York tại Albany (SUNY Albany)
  • Trường Đại học Bang New York tại Brockport (SUNY Brockport)
  • Trường Cao đẳng cộng đồng Fulton – Montgomery (SUNY FMCC)
  • Trường Đại học bang New York tại Oneonta (SUNY Oneonta)
  • Trường Đại học Bang New York tại Old Westbury (SUNY Old Westbury)
  • Trường Đại học Bang New York Oswego (SUNY Oswego)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *